Er lopen twee ijsberen door de woestijn. Tjonge, wat is het hier glad, zegt de ene. Hoe kom je daar nu bij?,vraagt de andere. Nou, zie je dan niet hoe ze gestrooid hebben?