Er zitten twee zwervers op een bank in het park. De één legt een stuiver op de bank. Waarop de ander vraagt: Waarom doe je dat? Waarop de eerste antwoordt: ik wil eens voelen hoe het is om geld op de bank te hebben!